AMP Website and Digital Marketing

AMP Website cho chiến dịch thành công

76% người tiêu dùng nói rằng yếu tố quan trọng nhất trong thiết kế website là “website phải giúp tôi dễ dàng tìm thấy những gì tôi muốn”. Một website có thiết kế đẹp, nội dung hấp dẫn khách hàng nhưng tốc độ load quá chậm, khách hàng mục tiêu sẽ rời đi rất nhanh khi chưa kịp tạo ra chuyển đổi nào! DigiWeb có thể làm tốt hơn thế, mang lại cho bạn website có trải nghiệm tốt hơn, tạo ra nhiều chuyển đổi hơn đặc biệt khi bạn chạy quảng cáo với Google, Facebook

Website bạn được tải trong vòng 1-2s, trong khi đối thủ còn đang quay quay. Bạn muốn sở hữu website công nghệ AMP chạy nhanh như thế ?